Şäherara awtobus gatnawlar

Awtobus biletlerini onlaýn gözlemek

icon Ýol biledi alamazdan öň şu bildiriş bilen tanyş boluň!

 
 

Aýratynlyklarymyz

Onlaýn bilet almagyň amatlyklary

Kassasyz we nobatsyz

Islendik wagt biletler web saýtyň kömegi bilen onlaýn satylýar

Islendik ugurlar

Türkmenistanyň ähli welaýatlaryna awtobus ugurlar ýola goýulan

Bilediň tölegi

Bilediň tölegini islendik görnüşde tölemek